Lütfen üstte bulunan menüden (≡) Diğer Bölümlere geçiniz
17 Eylül 2018

Turizm Coğrafyası

Turizm Coğrafyası

Turizm nedir?

Turizm kelimesi köken olarak Latinceye dayanır. Latincede dönme hareketini ifade eden ‘’tornus’’kelimesinden ‘’tour’’olarak türetilmiştir. Tur, hareket edilen yere dönmek şartıyla yapılan seyahat anlamına gelir. Turizm ‘’tur yapan’’ anlamına gelen turist ve tur kelimelerinden üretilmiştir. Turizm insanların sürekli yaşadıkları yer dışında başka bir yere, sürekli yerleşmemek üzere ticari ve politik bir neden dışında bireysel yâda toplu olarak yaptıkları seyahat ve bundan doğan ilişkiler bütünüdür. Daha kısa bir tanımlamayla, yabancıların, kazanç elde etmeye dönük olmayan ve yerleşme amacı taşımayan geçici (en az 24 saat – 6 ay arası) konaklamalarından doğan ilişkiler ve olaylar bütünüdür. Turizm sosyal, kültürel ve tüketime dönük bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün özellikleri yanında en önemli özelliklerinden biride, farklı kültürel yapılara sahip bireyler arasında kültürel tanışmayı sağlayarak dünya barışına sağladığı katkıdır.

Turist kimdir?

Devamlı oturduğu yerden ayrılarak başka bir yeri ticari ve siyasi bir amaç dışında 24 saatten az, 6 aydan fazla olmamak üzere ziyaret eden kişi turist olarak kabul edilmektedir. Ziyaretin 24 saatten az olması durumunda günübirlikçi olarak kabul edilir.

Turizm Coğrafyası

İnsan topluluklarının doğal olaylar ile tabiattan yararlanarak meydana getirdikleri, tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik varlıkları; eğlenmek, tatil yapmak, tedavi görmek, dini ve kültürel nedenlerle, ziyaret etme, spor ve eğitim yapma gibi amaçlarla oluşturdukları olayların tamamını dağılış, nedensellik ve ilişki prensiplerine göre inceleyen Beşeri ve Ekonomik Coğrafya’nın bir dalıdır.

Turizm Coğrafyasını Meydana Getiren Faktörler

1.Coğrafi Konum.

2.Doğal Şekiller ve özellikleri.

3.Tarihi Eserler.

İnsanları Turizm Hareketlerine Yönelten Sebepler

1.Merak: İnsanları seyahat etmeye teşvik eden etmenlerden biride merak duygusudur. Merak bilinmeyeni bulma, görme arzusudur.

2.Din: Dini açıdan kutsal sayılan yerleri ziyaret etmek, dinsel törenlere katılmak ve izlemek.

3.Kültür Ve Eğitim: Sanat eserlerini müzeleri görmek seminer ve kongrelere katılmak.

4.Dinlenme Ve Eğlence: Çalışma yaşamının verdiği yorgunluk ve stresten kurtulma, fiziksel ve psikolojik olarak dinlenme.

5.Spor: Düzenlenen bölgesel ve uluslar arası spor karşılamalarına katılmak ve izlemek.

6.Sağlık: İnsanların sağlıklarına tekrar kavuşmak için sağlık merkezlerinin, kaplıcaların, içmecelerin bulunduğu yerlere gitmesi.

7.Dost Ve Akraba Ziyaret

8.Alış Veriş Yapmak

9.Macera      

10.Dünya’yı Tanımak

Turizm Faaliyetinin Tarihi Gelişimi

İlkçağ’da ilk seyahatlerin M.Ö. 4000 yılarında, Sümerliler tarafından yapıldığı görülmektedir. Fetih, istila, dini nedenler, macera arayan yönetici ve tüccarların seyahatlerinden oluşmaktaydı. Özellikle varlıklı Romalıların merak, dinsel ve tedavi amaçlı seyahatleri dönemin en önemli olaylarını meydana getirir. Bu dönemde turistik konaklama, yollar ve mesafeleri gösteren haritalar yapılmıştır. İlk kez Yunanistan’da yapılan Olimpiyat Oyunları sportif seyahatleri geliştirmiştir. İpek Yolu üzerinden yapılan ticari seyahatler ve bu dönemin önemli seyyahları tarihçi Heredot ve Homeros’un seyahatleri büyük öneme sahiptir.

Ortaçağ’da turizm hareketleri daha çok dini seyahatler biçiminde gelişmiştir. Kudüs ve Efes önemli dinsel ziyaret alanları durumundaydı. Marco Polo’nun Çin’e kadar uzanan seyahatleri ve bu konudaki eserleri Asya’nın tanınmasını sağlamıştır.(Harikalar Kitabı)

İslamiyet ile birlikte Hacca gitmenin farz olarak kabul edilmesi bu anlamda insan hareketlerini arttırmıştır. Mekke ve Medine hac görevi için ziyaret edilen yerler haline gelmişlerdir.

Haçlı Seferleri doğu ve batı kültürünün kaynaşmasında etkili olmuştur. Bu dönemde Vasco De Gama, Cristof Colomp, İslam dünyasından Evliya Çelebi, İbni Batuta, İbrahim İbni Yakup çeşitli yerleri gezerek bunları anlatan eserler yazmışlardır.

Yeniçağ’da Hümanizm, Rönesans hareketleri ile teknolojik  ve sosyal olaylar turizmin gelişmesine  yardımcı olmuştur. Rönesans ile birlikte kültürel amaçlı turizmin hızla geliştiği görülmektedir.

Yakınçağ’da seyahat özgürlüğü, ücretli tatil, sosyal güvenlik hakkı ve ilk toplu taşımacılığın yapılması en önemli gelişmelerdir. Sanayi İnkılâbı ile sosyal yaşamda meydana gelen değişme ve gelişmelere bağlı olarak turizmin hızla geliştiği canlılığın arttığı görülmektedir.

1811 Yılında lokomotifin icadı ve buharlı gemilerin hizmete girmesiyle seyahatler kolaylaşmıştır. İlk seyahat acentesi Thomas COOK tarafından kurulmuş, turistik seyahat organizasyonları yapılmaya başlanmıştır.

Siyasal ve ekonomik sorunlar sonucunda turizm faaliyetlerinde duraksamalar meydana gelmiştir. Birinci ve ikinci dünya savaşları ile 1929 yılarında yaşanan ekonomik krizlere rağmen turizm faaliyetleri gelişmeye devam etmiştir.

20.Yüzyılda hızla gelişen ulaştırma hizmetleri turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlayarak, günümüz seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. Yurdumuzda, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde, 1863 yılında, ilk kez Osmanlı Devleti’nin çeşitli el sanatlarını, sanayi ürünlerinin ve Avrupa’da üretilen çeşitli alet ve makinelerin tanıtıldığı bir fuar düzenlenmiştir. Yurdumuzda turizm faaliyetlerinin bu ilk Türk fuarıyla başladığı kabul edilmektedir. Türkiye’de turizme yönelik ilk etkinlikler, 1890da yürürlüğe giren Seyyahi ne Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 Sayılı Nizamname’ ile başlamıştır. Bir grup aydının 1923de Reşit Saffet ATABİNEN’İN öncülüğünde kurdukları Seyyahin Cemiyeti daha sonra Türkiye Turing Kulübü adını almıştır. Bu dernek bir süre sonra da “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” adını almış, 1930da kamu yararına derneklerden sayılmıştır.

Turizm Şekilleri

1.Geldiği Yere Göre:

—İç Turizm —Dış Turizm

2.Turizme Katılanların Yaşına Göre:

—Gençlik Turizmi —Üçüncü Yaş Turizmi

3.Ulaşım Araçlarına Göre:

—Hava Yolu Turizmi —Kara Yolu Turizmi

—Karavan Turizmi —Deniz Yolu Turizmi —Demir Yolu Turizmi

4.Konaklama Süresine Göre:

—Kısa Süreli Turizm —Uzun Süreli Turizm

5.Turizme Katılanların Sayısına Göre:

—Ferdi Turizm —Grup Turizmi

6.Konaklama Tesisinin Şekline Göre:

—Otel Turizmi  —Kamping, Tatil köyü, Sayfiye evleri, Dağ evleri

7.Kişilerin Ekonomik Durumuna Göre:

—Lüks Turizm —Sosyal Turizm

8.Mevsimlere Göre:

—Yaz Turizmi —Kış Turizmi —Sezon Dışı Turizm

9.Organizasyon Şekillerine Göre:

—Kişilerin kendi başlarına karar vererek yaptıkları seyahatler

—Seyahat acentesi veya tur operatörleri ile yapılan seyahatler

10.Varılması Gereken Yere Göre:

—Kıyı Turizmi —Çiftlik Turizmi —Yayla Turizmi

Turizm Tipleri

1.Dinlenme (Regreasyon) Turizmi

2.Spor Turizmi

—Dağ, Av, Golf,

3.Kültürel Turizm

4.Dini Turizm

5.İş Turizmi

6.Politik Turizm

7.Kongre Turizmi

8.Aile Turizmi

9.Sağlık Turizmi

—Klimatizm —Termalizm —Üvalizm —Mağara Turizmi

Turizmin Faydaları

–Ülkeye döviz girdisi sağlar.

–İşsizliği azaltır.

–Vergi gelirlerini arttırır.

–Milli gelir seviyesinin artmasını sağlar.

–Geçici yer değiştirme bireylerin psikolojik olarak rahatlamasını monotonluktan kurtulmalarını sağlar.

–Tarihi ve doğal alanların korunmasını ve geliştirilmesini sağlar

–Farklı kültürlere sahip bireylerin birbirini tanımasını, kültürler arası diyalogların gelişmesini, ön yargıların yok olmasını sağlayarak, dünya barışına katkıda bulunur.

Milli Park

Bilimsel ve doğal güzellik bakımdan, milli ve uluslararası düzeyde nadir görülen doğal ve kültürel kaynak değerleri ile dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

Not: Türkiye’de turizm ve benzeri diğer konulara ayrıntılı olarak Türkiye’de Turizm konusunda yer verilmiştir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Sitenin Tamamına Ulaşmak İçin Normal Görünümü Tıklayınız